دوران

لطفا صبر کنید ...

زینب علی مرادی

مدیر اجرایی مجله انگیسی زبان پژوهشکده

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : سلامت باروری

زینب علی مرادی

مدیر اجرایی مجله انگیسی زبان پژوهشکده

  • تلفن : 02833694014
  • پست الکترونیکی : z.alimoradi@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0