دکتر عبداله دیدبان

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

اطلاعات بیشتر

دکتر سید مهدی میرهاشمی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

اطلاعات بیشتر

دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

اطلاعات بیشتر

دکتر زینب علیمرادی

دکترای تخصصی سلامت باروری

اطلاعات بیشتر

دکتر فاطمه سمیعی راد

دکترای تخصصی آسیب شناسی

اطلاعات بیشتر

دکتر مهدی رنجبران

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

اطلاعات بیشتر

دکتر سیما هاشمی پور

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

اطلاعات بیشتر

دکتر شبنم جلیل القدر

متخصص اطفال و فلوشیپ خواب

اطلاعات بیشتر

دکتر شهرام دارابی

دکترای تخصصی علوم تشریح

اطلاعات بیشتر

دکتر رضا قنبری

دکترای تخصصی بهداشت محیط 

اطلاعات بیشتر

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0