دوران

لطفا صبر کنید ...

پیمان نامدار

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : طب اورژانس

پیمان نامدار

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • تلفن : 02833375518-19
 • پست الکترونیکی : p.namdar@qums.ac.ir

امیر پاکپور حاجی آقا

ریاست پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

امیر پاکپور حاجی آقا

ریاست پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : apakpour@qums.ac.ir

زینب علی مرادی

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر وریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : سلامت باروری

زینب علی مرادی

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر وریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : z.alimoradi@qums.ac.ir

سید مهدی میرهاشمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بیوشیمی بالینی

سید مهدی میرهاشمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 • تلفن : 02833337006
 • پست الکترونیکی : sm.mirhashemi@qums.ac.ir

مهدی رنجبران

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : اپیدمیولوژی

مهدی رنجبران

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

 • تلفن : 02833337006
 • پست الکترونیکی : m.ranjbaran@qums.ac.ir

احسان مدیریان

معاون آموزشی دانشگاه

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : طب اورژانس

احسان مدیریان

معاون آموزشی دانشگاه

 • تلفن : 02833341934
 • پست الکترونیکی : e.modiriyan@qums.ac.ir

شهرام دارابی

ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : علوم تشریح

شهرام دارابی

ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 • تلفن : 02833336001-3146
 • پست الکترونیکی : shdarabi@qums.ac.ir

سیما هاشمی پور

ریاست مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

 • تحصيلات : فوق تخصص
 • تخصص : غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

سیما هاشمی پور

ریاست مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

 • تلفن : 02833790620-5091
 • پست الکترونیکی : shashemipour@qums.ac.ir

شبنم جلیل القدر

ریاست مرکز تحقیقات رشد کودکان

 • تحصيلات : فلوشیپ
 • تخصص : خواب کودکان

شبنم جلیل القدر

ریاست مرکز تحقیقات رشد کودکان

 • تلفن : 02833328709
 • پست الکترونیکی : shjalilolghadr@qums.ac.ir

رضا قنبری

هیئت علمی دانشکده بهداشت

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

رضا قنبری

هیئت علمی دانشکده بهداشت

 • تلفن : 02833336001-3746
 • پست الکترونیکی : rghanbari@qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0