• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ 
مجله AJSHB معادل ISI

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 1400/06/08 و با توجه به کسب ایندکس Scopus توسط مجله علمی انگلیسی دانشگاه با عنوان «Asian Journal of Social Health and Behavior»، در راستای تشویق اعضای محترم هیأت علمی که در مجله مذکور مقاله چاپ می‌کنند، مقرر گردید این گونه مقاله‌ها معادل مقالات ISI در نظر گرفته شده و برای تسویه حساب طرح‌ها و پایان نامه‌های تحقیقاتی، دفاع دانشجویی محسوب گردند. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0