• ساعت : ۷:۲۰:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
ارتقا رتبه مراكز تحقیقات زیر مجموعه پژوهشكده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشكی قزوین

پس از بررسی گزارش آخرین ارزشیابی مراکز تحقیقاتی  توسط وزارت بهداشت -درمان و آموزش پزشکی و مقایسه نتایج با سال گذشته، نتایج بررسی نشانگر بهبود عملکرد مراکز زیر مجموعه پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در تولید دانش بود. کلیه مراکز زیر مجموعه در رتبه بندی جدید وزارت بهداشت، ارتقاء رتبه داشته اند. 

از مراکز زیر مجموعه پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جدیدترین رتبه بندی مراکز تحقیقات که توسط وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت، موفق به کسب رتبه 2 کشوری در بین 26 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شد.  این مرکز در تعداد مقالات Q1 در بین مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت رتبه 1 کشوری را کسب نمود که حاکی از کیفیت بالای مقالات منتشر شده توسط این مرکز می باشد. امتیازات کشوری این مرکز نسبت به امتیازات سال گذشته 12 درصد و مقالات Q1 این مرکز نیز، نسبت به سال گذشته 33 درصد افزایش داشته است. هم چنین این مرکز در بین 231 مرکز تحقیقات بیومدیکال در کشور، رتبه 40 را کسب نموده است. این مرکز در ارزیابی پیشین کشوری رتبه 51 را بدست آورده بود که در ارزشیابی جدید موفق به رشد رتبه علمی، در بین 231 مرکز تحقیقات بیومدیکال شده است.  هم چنین در بین مراکز زیر مجموعه پژوهشکده، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی بیشترین ارجاعات را دارار بوده است.

نام مرکز

تعداد مقالات

مقالات Q1

ارجاعات/استنادات

نمره Z

عوامل اجتماعی

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

سلولی و مولکولی

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

بیماریهای متابولیک

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

رشد کودکان

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

افزایش داشته

بالاترین عملکرد

عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی

سلولی و مولکولی

عوامل اجتماعی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0