• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
برگزاری كارگاه سلامت زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن جهت كاركنان شركت آب منطقه ای قزوین

کارگاه سلامت زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن جهت کارکنان شرکت آب منطقه ای قزوین مورخ سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید. این کارگاه به درخواست شرکت آب منطقه ای استان قزوین، جهت بانوان شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار گردید. در این کارگاه به موضوعات سلامت زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن، خودمراقبتی و غربالگری در زنان و سبک زندگی سالم پرداخته شد. پیش از این نیز مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای ارتقای سلامت جامعه، کارگاه با موضوع "آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و تندرستی جامعه" جهت کارکنان و مدیران سازمان شهرداری استان قزوین برگزار نموده بود.  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0