• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 
فراخوان شركت در طرح بررسی صیانت از جمعیت استان قزوین

به اطلاع شهروندان گرامی میرساند، با توجه به اهمیت مسئلە فرزند آوری در سیاست های کلی کشوری و بهبود و ارتقا جمعیت استان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حال بررسی عوامل موثر بر تصمیمات فرزند آوری مردم استان می باشد. 

لذا از شما دعوت می‌نماید با تکمیل پرسشنامه، ما را در این پژوهش یاری فرمایید.

لطفا پرسشنامه را تکمیل و برای دیگران نیز ارسال نمایید.

لینک شرکت در پرسشنامه:
https://survey.porsline.ir/s/vxWv64g/#?ref=wh

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0