• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 
برنامه‌های آموزشی مؤثر، در طول همه گیری ویروس كرونا، می‌تواند سبب تقویت روحیه عموم افراد جامعه شود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

برنامه‌های آموزشی مؤثر، در طول همه گیری ویروس كرونا، می‌تواند سبب تقویت روحیه عموم افراد جامعه شود

مداخلات آموزشی، راهکاری کمک کننده در توانمندسازی جوامع در مواجهه با مخاطرات مربوط به همه گیری هایی همچون ویروس کرونا به شمار می‌آیند. هدفمند نمودن آموزش‌ها و اطلاع رسانی‌ها از جمله مسائل مهمی است که تنها با بررسی خلاء‌های اطلاعاتی افراد جامعه در خصوص بیماری کرونا و موارد مرتبط با آن قابلیت انجام دارد. از این رو برنامه ریزی مؤثر آموزشی برای عموم افراد جامعه با این رویکرد که در کدام بخش‌ها، آگاه نبودن، یا وجود اطلاعات ناصحیح، ناقص و دور از واقعیت وجود دارد، می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود و در طراحی مداخلات آموزشی هدفمند و مخاطب محور، موثر باشد.
دکتر سیما رفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مجری اصلی پژوهش درباره تاثیر برنامه‌های آموزشی در طول همه گیری ویروس کرونا بر روحیه عموم در این باره گفت: مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت آگاهی ساکنان قزوین در خصوص بیماری کرونا، ابعاد، ویژگی‌ها، راه‌های مقابله، تأثیرات و پیامدهای بیماری و خلاءهای اطلاعاتی عمده انجام شد، تا بدین نحو، بتوان راهبردهای آموزشی را پیشنهاد کرد که نزدیک به واقعیت باشد و به صورت هدفمند، بتواند نیازهای اطلاعاتی جمعیت تحت پوشش را پاسخ دهد. وی افزود که این مطالعه، تأثیر آگاهی افراد جامعه مورد پژوهش را بر وضعیت ترس و اضطراب آنان و در نهایت، کیفیت زندگی افراد مورد بررسی قرار داد. 
دکتر رفیعی گفت: نتایج مطالعه حاضر نشان داد به دنبال انجام مداخلات آموزشی اِعمال شده، تمامی متغیرها، شامل: سطح دانش و آگاهی، آرامش و کیفیت زندگی، بطور معنی‌داری در گروه مورد (افراد دریافت کننده برنامه آموزشی) ارتقاء یافت؛ پس بکارگیری برنامه‌های آموزشی در طول همه گیری هایی همچون کرونا می‌تواند سبب تقویت روحیه عموم افراد جمعیت شده و آثار عاطفی منفی ناشی از آن را کاهش دهد.
شایان ذکر است، در این مطالعه، فریبا زاهدی فر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و زهرا نجاتی فر، کارشناس مرکز رشد گروه توسعه و فناوری سلامت مشارکت داشتند.
برای مشاهده مقاله می توانید روی لینک زیر کلیک کنید.
http:/acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/9204

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0