• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ 
موفقیت های حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی قزوین در سال 1400 تشریح شد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشریح کرد:

موفقیت های حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی قزوین در سال 1400 تشریح شد

دکتر سید مهدی میرهاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص دستاوردهای این معاونت در سال 1400 در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: در سال 1400 واحد ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت، از جایگاه 23 در دانشگاههای کشور به جایگاه شش و در بین دانشگاههای تیپ دو از جایگاه 16 به جایگاه دو رسید. مشارکت این واحد در پنج برنامه ملی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت و در لیست برنامه ملی واقع شد. در هماهنگی این واحد با دانشگاههای بین المللی دو پروژه «زندگی سالم» و «چاقی کودکان» با 25 کشور دنیا آغاز و در جمع کشورهای پیشرو قرار گرفت. 
وی دستاوردهای حوزه تحقیقات بالینی را راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در کلیه مراکز آموزشی- درمانی تحت پوشش علوم پزشکی قزوین مشتمل بر 6 مرکز دانست و گفت: راه اندازی شورای پژوهشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه به صورت مستقل از دیگر اقدامات این واحد بوده است.
دکتر میرهاشمی در ادامه گفت: در این سال مرکز کوهورت توانست رتبه برتر مرکز کوهورت سلامت کارکنان در ارزشیابی سالیانه شاخصهای مطالعات کوهورت و بیوبانک کشور را بدست آورد.
وی با بیان اینکه در سال 1400 انتشار مجله Journal of Inflammatory Diseases (نشریه بیماری های التهابی)، به زبان انگلیسی آغاز و در پایگاه ابسکو نمایه سازی شد گفت استنادات مجله نیز از عدد 19 به عدد 29 در پایگاه اسکوپوس ارتقا یافت. همچنین مجله Asian Journal of Social Health and Behavior (مجله آسیایی سلامت اجتماعی و رفتار) مربوط به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موفق شد به عنوان اولین مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایه (ایندکس) استنادی اسکوپوس را دریافت کند. این مجله هم اکنون در پایگاه گوگل اسکالر (Google Scholar) دارای بیش از 1106 استناد می باشد.  
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص عملکرد کمیته اخلاق گفت: 514 مورد گواهی مصوب كمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پس از بررسی 563 مورد طرح تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب درون دانشگاهی و 21 مورد برون دانشگاهی صادر شد. 
در خصوص اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، دکتر میرهاشمی با بیان اینکه تکمیل اطلاعات علم سنجی اعضای هیات علمی در پروفایل Scopus به میزان 87% ، در پروفایل Goolge Scholar 95% ، در پروفایل Orcid  100% انجام شده است گفت: در سال 1400 شاخص H (H تعداد مقالات پژوهشگر که به هرکدام حداقل H بار استناد شده باشد)دانشگاه از 47 به 63 ارتقا یافته و میزان تولید مقالات بین المللی از 361 مقاله در سال 1399 به 470 مقاله در سال 1400 افزایش داشته است. خرید، نصب، و راه اندازی سرور و نرم افزار کتابخانه ای تحت وب 11 کتابخانه تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت ارایه خدمات خدمات الکترونیک ب مخاطبات از دیگر اقدامات مهم گروه اطلاع رسانی پزشکی بود.
دکتر میرهاشمی همچنین گفت: در واحد مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات 219 طرح تحقیقاتی هیأت علمی، 53 طرح تحقیقاتی دانشجویی و پنج طرح تحقیقاتی مشترک تصویب شد. همچنین 137 طرح تحقیقاتی هیأت علمی و 28 طرح تحقیقاتی دانشجویی خاتمه یافت. وی افزود: قراردادهای تحقیقاتی و درخواست های تحقیقاتی نیز در سامانه جامع پژوهان الکترونیکی شد و در این سامانه امتیاز کامل و 100 بدست آمد.
به گفته دکتر میرهاشمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هم موفق شد رتبه چهار کشوری در رتبه بندی و نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی در بین 113 مرکز تحقیقاتی همتراز در سطح کشور را کسب کند.  همچنین کسب رتبه 18 در بین 68 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور و کسب رتبه 10 در بین 35 دانشگاه تیپ دو در سطح کشور موجب شد تا رتبه ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتقا یابد.
دکتر میرهاشمی گفت: رونمایی از سه محصول دانش­بنیان تولیدی فناوران مرکز رشد، کسب رتبه برتر فناوری توسعه سلامت در کشور، عقد 15 قرارداد بین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، داوری و ثبت 10 مورد اختراع در سامانه اختراعات کشور، راه­اندازی مرکز رشد اقماری در دانشکده بهداشت، 10 طرح فناوری پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه از دستاوردهای گروه توسعه فناوری سلامت در سال 1400 بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0