اخبار
دکتر زینب علیمرادی، به عنوان رییس مرکز تحقیقات «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» منصوب شد

دکتر پیمان نامدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، دکتر زینب علیمرادی، استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه را به عنوان رییس مرکز تحقیقات «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» منصوب کرد و از خدمات دکتر امیر پاکپور حاجی آقا، مسئول پیشین این مرکز قدردانی کرد.

دکتر علیمرادی، دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی بهداشت باروری  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1396 است.

 این انتصاب به پیشنهاد سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و بر اساس قوانین و مقررات موجود، روز 12 مرداد ماه 1400 انجام شد.