اخبار
social health
استناد به مقالات مجله انگلیسی زبان (Social Health and Behavior ) دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله انگلیسی زبان با نام Social Health and Behavior  با تلاش های شبانه روزی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی گردید. مجله به صورت فصلنامه منتشر می گردد و تا کنون 9 شماره از این مجله به چاپ رسیده است. اعضای هیات تحریریه این مجله حداقل از 10 کشور جهان می باشند. تاکنون در پایگاه گوگل اسکالر این مجله 97 ارجاع خورده و اچ ایندکس کنونی این مجله 6 می باشد. که با توجه به تعداد مقالات بسیار مناسب بوده است. تنها دو مقاله انتشار یافته در این مجله تاکنون 42 ارجاع را دریافت نموده اند که نشان از کیفیت و به روز بودن مقالات انتشار یافته در این مجله می باشد.

لینک ارجاعات به مقالات این مجله :

http://www.shbonweb.com/showstats.asp?a=tc

 

تعداد ارجاع

عنوان مقاله

 

31

Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19)

 

11

Comparing quality of life instruments: Sizing them up versus pediatric quality of life inventory and Kid-KINDL