اخبار
9
انتشار نهمین شماره مجله Social health and behavior

علاقه مندان می توانند برای مشاهده مقالات و ارسال مقاله به سایت نشریه به آدرس      http://www.shbonweb.com   مراجعه نمایند.

 همچنین لینک دانلود مقالات در صفحه اصلی سایت http://sdh.qums.ac.ir  بخش مقالات آخرین شماره مجله     SocialHealthandBehavior    در دسترس می باشد.