اطلاعیه
برگزاری وبینار اخلاق تخلفات متداول در مراحل مختلف پژوهش در ایران

1399/7/7 دوشنبه

برگزاری وبینار اخلاق تخلفات متداول در مراحل مختلف پژوهش در ایران ویژه اعضای محترم هیئت علمی ،

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد مدرس : آقای دکتر احسان شمسی کوشگی
 

زمان : 15 مهر 1399 – از ساعت 13 الی 15 پوستر وبینار