اطلاعیه
Affiliation پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

1398/11/27 يكشنبه

با توجه به تأسیس پژوهشکده"پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر" و لزوم درج آدرس صحیح (Affiliation) و جدید مراکز در مقالات،  خواهشمند است از این پس ازAffiliation در مقالات خود استفاده بفرمایید.

 Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran