اطلاعیه
تأکید به تبدیل پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به طرح - پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/11/27 يكشنبه

در دویست و هفتاد و هفتمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اشاره به مصوبه نشست روز 26 شهریور 1398 شورای دانشگاه، مبنی بر تبدیل پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به طرح - پایان‌نامه، بیان کرد: دانشکده‌ها پس از دریافت فرایند انجام پایان‌نامه، مفاد فرایند ارسالی، شامل: نحوه تصویب، داوری، اخذ گزارش، اخذ کُد اخلاق از کمیته اخلاق، دفاع و تسویه طرح-پایان‌نامه را رعایت کرده و نشست های شورای پژوهشی با هماهنگی واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده در بازه‌های زمانی منظم و با توجه به نشست های شورای پژوهشی دانشگاه برگزار شود به نحوی که وقفه‌ای در اجرای فرایند صورت نگیرد.

ایشان با بیان این مطلب تصریح کرد که دقت و نظارت بیش از پیش دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی در اجرای روند داوری، متدولوژی، مشاوره آماری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی از ضروریات است.

لزوم تقویت اطلاع‌رسانی موفقیت‌های پژوهشی

در ادامه، دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه، اطلاع‌رسانی موفقیت‌های اعضای هیأت علمی و دانشجویان را ضعیف قلمداد کرد و در این رابطه گزارش مختصری از توفیقات فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را برای ارائه به مقام وزارت از معاونت‌های مربوطه خواستار شد.

بر مبنای سخنان دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه، در جهت روند اهدای عضو و شناسایی افراد دچار مرگ مغزی در دانشگاه، تصمیماتی برای ارسال آیین‌نامه طرح‌های تحقیقاتی و اولویت‌های پژوهشی انجمن اهدای عضو ایرانیان برای اطلاع و اجرا به همه دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی، اتخاذ شد.

نشست مذکور، در اولین روز شهریور 98 با حضور اعضا در سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد و مصوبات آن، تصویب 4 و خاتمه 5 طرح تحقیقاتی هیأت علمی؛ تصویب 3 و خاتمه 2 طرح تحقیقاتی دانشجویی و تمدید 14 و فسخ 3 طرح تحقیقاتی بود.

همچنین تغییر سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز، شامل: طرح‌های مصوب حداکثر تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI با IF 3 به بالا یا مقاله Q1 ؛ طرح‌های مصوب تا 80 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF ؛ طرح‌های مصوب تا 60 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Pub Med و طرح‌های مصوب تا 40 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus مصوب شد.

از دیگر مصوبات این شورا، انعقاد قرارداد انجام طرح تحقیقاتی تنها با یک تن (تحت عنوان مجری طرف قرارداد با توافق و امضای همه مجریان طرح) بود که مقرر شد؛ واریز هزینه طرح به حساب همان فرد، ولی در پایان طرح، گواهی خاتمه برای همه مجریان طرح تحقیقاتی صادر شود.

ارائه گزارشی از برنامه‌ها و موفقیت‌های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در یکسال گذشته شامل؛ کسب مقام برتر دانشگاه در بیستمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور با ثبت رکورد بی‌سابقه ۲۸ مقاله دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کسب رتبه چهارم از حیث تعداد مقالات پذیرفته شده و نیز کسب دو رتبه برتر در هر یک از دو بخش سخنرانی و پوستر، توسط دکتر حسین پیری، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، پایان بخش نشست فوق بود