اخبار اسلایدی
اولین نشست شورای پژوهشی «پژوهشکده پیشگیری از بیماری¬های غیرواگیر» دانشگاه برگزار شد

دکتر محمدمهدی امام جمعه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در اولین نشست شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه که با هدف بررسی عملکرد مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه پژوهشکده تشکیل شده بود ضمن اعلام آمادگی برای حمایت همه جانبه از پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، تولید و ارتقای علوم کاربردی در این پژوهشکده را برای رفع مشکلات استان مهم ارزیابی کرد.

در ادامه، دکتر امیر پاکپور رییس پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) نسبت به ضرورت انجام پروژه‌های کاربردی تأکید کرد و یادآور شد؛ این پروژه‌ها در کاهش بار مشکلات سلامت محور استانی و روند رو به رشد پژوهشکده اهمیت ویژه‌ای دارد.

مهمترین مصوبه این شورا، ارائه راهکارها و برنامه‌های مجموعه زیرنظر پژوهشکده برای اجرای پروژه مشترک استانی بود.

در پایان مقرر شد؛ برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه، جلسات این شورا به طور منظم هر 2 ماه یکبار تشکیل شود.

این نشست، روز دوشنبه 6 مرداد 99 با حضور؛ مدیر پژوهشی دانشگاه، رییس مراکز تحقیقات سلولی و مولکولی، رشد کودکان و رییس مرکز رشد فناوری‌ زیست پزشکی در سالن جلسات معاونت تحققات و فناوری دانشگاه برگزار شد.