ارتباط با ما

آدرس پستی : 

قزوین- پونک- بلوار نخبگان- خیابان پیروزی- خیابان امیرکبیر- جنب تالار برلیان- کلینیک ویژه محمد زاده- طبقه سوم

تلفن تماس مستقیم :  02833694014  

  پست الکترونیک :  ripncd@qums.ac.ir 

روز های کاری مرکز: از روزشنبه تا چهارشنبه